Yoga & Wellness

7N Samahita Yoga & De-stress

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
7N Samahita Yoga & De-stress

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

1229 USD   1638 USD
7N Samahita Detox & Yoga Retreat

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
7N Samahita Detox & Yoga Retreat

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

1229 USD   1638 USD
7N Samahita Yoga, Wellness & Spa

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Samui
7N Samahita Yoga, Wellness & Spa

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

1116 USD   1487 USD
11 Night Orion Alchemy Detox Retreat

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Koh Phangan
11 Night Orion Alchemy Detox Retrea...

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

1116 USD   1240 USD
6N Absolute Signature Detox
Thailand  |  Koh Samui
6N Absolute Signature Detox

Ongoing Retreat

FROM

1843 USD  
8 Day Thanyapura Detox
Thailand  |  Phuket
8 Day Thanyapura Detox

Ongoing Retreat

FROM

2615 USD  
11 Day Thanyapura Body Balance
Thailand  |  Phuket
11 Day Thanyapura Body Balance

Ongoing Retreat

FROM

3900 USD  
8 Day Thanyapura Mind Balance
Thailand  |  Phuket
8 Day Thanyapura Mind Balance

Ongoing Retreat

FROM

2660 USD  
7N Absolute Sanctuary Spa & Yoga
Thailand  |  Koh Samui
7N Absolute Sanctuary Spa & Yoga

Ongoing Retreat

FROM

2464 USD  
6 Day Aleenta Purifying Spa Retreat

Yovada
SPECIAL
OFFER

Thailand  |  Phuket
6 Day Aleenta Purifying Spa Retreat

Ongoing Retreat

FROM SPECIAL OFFER PRICE

1767 USD   1964 USD
8 Day Aleenta Be Healthy Be Fit
Thailand  |  Phuket
8 Day Aleenta Be Healthy Be Fit

Ongoing Retreat

FROM

3215 USD